Dünya Ses Günü Sempozyumu

Dünya Ses Günü Sempozyumu
10 Nisan 2017, 09:00

PROGRAM

AÇILIŞ KONUŞMALARI: 9.00-9.15

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör - Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Konrot,  Üsküdar Üniversitesi, SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Kürşat Yelken, Üsküdar Üniversitesi, Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği Başkanı

Panel; 9.15-10.00

Moderatör: Prof. Dr. Halil İbrahim Erol
Op. Dr. Seher Şirin
 • Ses anatomisi ve fizyolojisi
Doç. Dr. Sevtap Akbulut
 • İlaçlar; hangisi, sesimizi ne kadar ve nasıl etkiler?
Op. Dr. Elad Azizli
 • Ses ve Reflü ilişkisi; ne yiyelim, ne yemeyelim?

Bildiriler; 10.00-10.45

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Külekçi
Doç. Dr. Hakan Birkent
 • Profesyonel şarkıcılarda ve ses eğitimi alan kişilerde görülen ses hastalıkları
Op. Dr. Necati Enver
 • Profesyonel ses hastalıklarında tanı
Prof. Dr. Kürşat Yelken
 • Ses hastalıkları tedavisinde ameliyatın yeri

ARA;10.45-11.00

Konferans; 11.00-11.30

Prof. Dr. Güzin Gürel
 • Karakter, Drama, Repertuar

Panel; 11.30-12.30

Moderatör: Prof. Dr. Seyhun Topbaş
Gayem Köprücü
 • Güvenli bağırma (Safe Screaming)
Maral Yeşilyurt
 • Ses terapisinde ses hijyeni çalışmaları
Gamze Yeşilli
 • Ses terapisi basamakları, uygulama şekilleri, terapinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Öğle yemeği; 12.30-13.30

Bildiriler; 13.30-14.30

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Akif Kılıç
Ayşegül Aral Altıok
 • Şarkı söyleme sırasında endoskopi, değişik şarkı stillerinde larenks ve farenksin hareketi 
Nuran Acar
 • Türk Sanat Müziği üslup ve tavır eğitiminde Ses eğitiminin önemi
Ersoy Saklıca
 • Profesyonel seste terapinin ses bozukluklarının tedavisindeki etkinliği ve tedavide başarıyı etkileyen faktörler

Bildiriler; 14.30-15.30

Moderatör: Prof. Dr. Güzin Gürel
Canan Özgür
 • Vibratonun koro ve opera şarkıcılığındaki yeri
Ardan Beyarslan
 • Şarkı söyleme esnasında heyecandan kaynaklanan nefes alış veriş düzeninin değişmesiyle sesin kullanımı
Tuğçem Kar
 • Ses eğitimi sürecinde kişilik özelliklerinin etkileri

ARA; 15.30-15.45

Bildiriler; 15.30-16.30

Moderatör: Prof. Dr. Kürşat Yelken
Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Öğrencileri Sunumları

Kapanış

NE ZAMAN :
10 Nisan 2017, 09:00
NEREDE :
KATILIMCI :
Herkes